0312 219 73 57 info@eltech.com.tr
M. Kemal Mh. 2141. Sk.No:15/6 Çankaya/ANKARA

Biyogaz Enerjisi

Biyogaz, doğalgazın kullanım alanlarıyla paralel olarak kullanılabilen bir enerji kaynağıdır.

Biyogazı anlayabilmek için öncelikle fermantasyon kavramını tanımlamak istiyorum. Fermantasyon, organik maddelerin çeşitli bakteriler tarafından genelde ısı vererek kimyasal olarak çürümesi olayıdır. Biyogaz ise genellikle hayvansal, bitkisel, evsel ve endüstriyel atıkların havasız bir ortamda fermantasyonu sonucu elde edilen, yapısında büyük oranlarda metan ve karbondioksit gazı bulunan yanıcı bir gazdır.

Biyogaz enerjisi bir bakıma güneş enerjisinin hayvanlar ve bitkiler bünyesinde biriken enerjidir. Havasız çürütme için uygun ortam koşulları doğada özellikle yaz şartlarında kolayca sağlanabildiği için biyogaz doğada kendiliğinden de oluşabilmektedir. Doğal gazla büyük benzerlik gösterir ama arasındaki en büyük farklılık biyogaz doğal gaza göre yenilenebilir bir enerji türüdür. Biyogaz üretildikten sonra geriye organik açıdan zengin gübre kalmaktadır. Bu gübrede tarımsal arazilerde kullanılabilmektedir.

Biyogaz Nasıl Elde Edilir?

Biyogaz, doğalgazın kullanım alanlarıyla paralel olarak kullanılabilen bir enerji kaynağıdır. Biyogaz kullanım alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir,

 • Doğrudan yakarak ısınma ve ısıtma,
 • Motor yakıtı olarak kullanımı suretiyle ulaşım
 • Türbin yakıtı olarak kullanımı ile elektrik üretimi,
 • Yakıt pillerinde kullanımı,
 • Mevcut doğal gaza katılarak maliyetlerin düşürülmesi,
 • Kimyasal maddelerin üretimi sırasında biyogaz kullanımı

Biyogaz kullanımının üstünlükleri;

 • Çevre dostudur,
 • Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır,
 • Son ürünü organik açıdan zengin gübredir,
 • Az maliyetli atık yönetimi imkanı sağlar,
 • Kırsal kesimin gelişmesine olanak sağlar,
 • Sera gazlarının salınımını azaltır,
 • Endüstriyel gelişimle birlikte yeni istihdam alanları yaratır.