0312 219 73 57 info@eltech.com.tr
M. Kemal Mh. 2141. Sk.No:15/6 Çankaya/ANKARA

Güneş Enerjisi

Güneş ışınları dünyamıza sonsuz bir temiz enerji kaynağı sağlamaktadır.

Güneşten gelen bu sonsuz foton enerjisini doğrudan kullanılabilir elektrik enerjisine dönüştüren sistemlere fotovoltaik sistemler denmektedir (fotovoltaik kelimesi anlam olarak “foto-ışık” ve “voltaik-elektrik üreten anlamına gelmektedir). Bu sonsuz kaynaktan üretilen enerji konvansiyonel kaynaklara göre daha güvenilir ve sürdürülebilirdir. 

Ülkemizin hedefleri doğrultusunda 2023 senesinde kurulu güç içerisinde güneş enerjisine 5GW’lık bir pay ayrılmıştır.

Neden Güneş Enerjisi?

Güneş enerji sistemleri, diğer enerji kaynaklarına göre öne çıkan birçok avantajı sebebiyle kullanımı ve yatırımı her geçen gün artan bir elektrik üretim sistemi haline gelmiştir. Bu sistemin avantajları;

  • Bakım işletme masrafları yok denecek kadar azdır.
  • Enerji üretmek için yakıta gerek duymamaktadır. Dolayısıyla yakıt masrafı yoktur.
  • Karbondioksit emisyonu yaymadığı için çevreye zarar vermemektedir.
  • Ortalama bir santral yatırımı kendisini 5-8 sene gibi kısa bir sürede amorti etmektedir. Aynı zamanda kurulu sistem 25 yıl boyunca hizmet verebildiği için yatırımcı için kazançlı bir hale gelmektedir.
  • Diğer yenilenebilir enerji çözümlerine göre daha az yatırım gerektirmektedir.
  • Kurulumu kolay olduğundan diğer yenilenebilir enerji çözümlerine göre daha hızlı devreye alınabilir.
  • Hareket eden parçaları olmadığı için sessiz çalışır. Gürültü kirliliği yaratmaz.
  • Kurulduğu bölgeyi kalkındırır. İş imkanları yaratır.

Türkiye’nin Güneş Enerjisindeki Avantajları

Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Özellikle güneş enerjisi alanında potansiyelimiz diğer birçok Avrupa ülkeleri arasında ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacı da her geçen gün artmaktadır. Türkiye konvansiyonel kaynaklardan yoksun bir gelişen ülke olarak, ortalama her yıl %7 oranında artan enerji ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisine oldukça fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu tabloya ilaveten güneş enerji yatırımlarının devlet alım garantisi içerisinde olması da Türkiye’yi güneş enerji yatırımları için uygun kılmaktadır.